Proces realizacji zamówienia

Dotyczy wykonastwa zabudów szachtów instalacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 

Można podzelić go na następujące etapy:

  1. Złożnie oferty na wykoananie, dostawę i montaż.
  2. Przeprowadzenie negocjacji cen.
  3. Wykonanie i zamontowanie wzoru.
  4. Podpisanie umowty.
  5. Wykonanie pomiarów z natury.
  6. Przystąpienie do produkcji.
  7. Montaż zabudów w budynku.
  8. Przygotowanie dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej.